Beslag hos Reime Prosess

Bevæpnet med ransakings-beslutning gjorde politiet data— og dokumentbeslag hos Reime Prosess AS på Nærbø.