Rådmann høstet storm

Han regnet med motvind, men høstet full storm, rådmann Tore Sirnesda han la fram sitt forslag til økonomiplan midt i oktober. Mennattesøvnen har foreløpig ingen klart å ta fra ham.