Astronomisk ur fra Sola skal selges av Sothebys

Rasmus Sørnes fikk ikke gå i urmakerlære i Stavanger på grunn av sine grove bondehender. Nå selges hans hovedverk for millionbeløp i NewYork.