Tunnelen må enda dypere i Gandsfjorden

— Tunnelalternativet styrker ikke oddsene etter at grunnmålinger er utført i Gandsfjorden, mener Vegkontoret.