Kruse-Betong flytter tilbake

Et svakere byggemarked vil tvinge entreprenører til å prefabrikkere mer, mener Kruse-Betong.