Ombo-bonde må betale

Gudmund Aukland fra Ombo er dømt til å betale 8000 kroner i bot forulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft.