- Jeg ville bare hjelpe litauerne

Gudmund Aukland fra Ombo mener han ikke gjorde noe straffbart dahan lot to menn fra Litauen få jobbe noen dager på gården i fjorvår.