Hytteeiere kan tvinges i kne

Åseral lar seg ikke stoppe av Høyesterett. Gamle festeavtaler som hindrer fortetting kan tvangsinnløses.