Nytt kompetansesenter for akuttmedisin ved SiR

Et nytt kompetansesenter for akuttmedisin skal etableres vedSentralsjukehuset i Rogaland (SiR), har styret i Helse Vestvedtatt.