Bønder rydder byrot

Fjerning av helsefarlig asbest gir penger til medlemmene av Sandnes By— og Bygdeservice. Tilleggsinntektene kan redde gardsdriften for mange bønder.