Skepsis til fusjon

— Dei tilsette i Hå bygdemuseum har ikkje fått formell informasjon om at museet skal skrivast over til Jærmuseet. Saka bør vurderast nøye ein gong til, og bør utsetjast, seier hovudtillitsvald i KFO i Hå, Brit Høyland.