Avsetter plass for tre kirker

Kirkelig fellesråd ønsker kirketomter på Sørbø-Hove, Bogafjell og Vedafjell.