Grønhaug-regninger skulle vært returnert

Rikstrygdeverket ville ikke godkjent regningene fra løsekundekvittering stiftet på.