Bore- maskinen på plass

Statens vegvesen gjennomfører denne uken boringene som skal gi et bedre bilde av fjellforholdene under løsmassene mellom Kleppelunden og Kleppevarden. Dataene skal brukes i utarbeidelsen av et kostnadsanslag for en mulig miljøtunnel. Enten i form av enten en fjelltunnel eller en såkalt kulvert, støpt i betong.