36 dager for legemsbeskadigelse

En 19 år gammel mann fra Nærbø er i Jæren herredsrett idømt 36 dagers ubetinget fengsel for blant annet legemsbeskadigelse.