Heroinbeslagene større i Stavanger

Den hittil største heroinsaken i nordfylket ville ikke vakt særlig oppsikt i Stavanger. Rekordbeslaget i sørfylket er på to kilo og ble notert i 1997.