Risavika er ulønnsomt

Det er ikke gjennomførbart på lang tid å legge en ny gods— terminal til Risavika. Og hvor skal trafikkgrunnlaget komme fra, undrer Harald Gilje i Sandnes Næringsforening