Dobbeltspor kan koma fort

Ap i Stortinget er under sterkt press for å auka løyvingane tilsamferdsel under behandlinga av Nasjonal Transportplan. Eit avprosjekta som kan bli framskunda er bygging av dobbeltspor påJærbanen.