Nektar å bli offerlam for andre gong

Dersom dei 85 drektige søyene skal slaktast, må styresmaktene komaå ta dei med tvang.