By-bønder skal motiveres for 1 mill.

Fylkesmannen i Rogaland skal bruke en million kroner på å få en bedre dialog med bynære bønder.