Sykehusreform skal gi færre administratorer

Leger og sykepleiere skal drive minst mulig med administrasjon og mest mulig med behandling. Det er ett av målene med sykehusreformen.