Ulovlig bolig møter motstand

I over ett år har familien McGregor på Li levd med et defekt avløpssystem. De vil gjerne utbedre skaden, men tør ikke før Fylkesmannen avgjør om de får bo i huset.