Militærvegrer må i fengsel

Ein saudabu på 26 år har gjennom fleire år unnlete å møta til militær førstegongsteneste.