Sakte fart for legionella-etterforskning

Stavanger-politiet er ikke kommet langt med etterforskningen for å finne årsakene til utbruddene av legionella-sykdommen i fjor sommer.