«Stavangerfjord»

Siste tur: Den 20. november i år var det 40 år siden «Stavangerfjord» hadde sitt siste anløp i Stavanger. Noen måneder senere var den blitt til spiker i Hong Kong.