Holder på boplikten

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal avviser at boplikten på Myraleitet ikke blir fulgt. Antydninger om det motsatte kom fram i skriftlige protester mot det planlagte «Ørnereiret II» på en kommunal tomt til bare 55.000 kroner.