Dramatiske spareforslag på Høgskolen

Stillingsstopp og kutt i tilbud med få søkere kan bli en realitetfor Høgskolen i Stavanger, som vil bli universitet.