Forvirring etter ministerbesøk

Kan fiskerne drive vårfiske etter hummer, eller er det forbudt? Ludvigsen sier ja. Fiskeridirektotatet sier nei.