Mer makt til foreldrene

Skal skolene ha et driftsstyre som kan vedta skolens budsjett oghandlingsplan? Driftsstyre er hva byens skolepolitikere skal tastilling til 23. april.