Det meste av Viksveen-beslaget utlevert

Det aller meste av disketter og papirer som ble beslaglagt ileiligheten til den spionsiktede journalisten Stein Viksveen, er nålevert tilbake.