For mange «direktører»

SiR-direktør Inge Bjørn Storøy mener fire sengeposter påSentralsjukehuset i Rogaland ryker hvis Eigersund og gamleStavanger skal bestå. Hadde vi blitt mer troverdig somsykehusledelse hvis vi hadde gått inn for det?