Vil effektivisere tilbudet til psykisk utviklingshemmede

26 psykisk utviklingshemmede står på venteliste for dagsenterplass. Det vil politikere gjøre noe med.