Rydder i boligkøen

Kommunen vil ikke kjøpe flere kommunale utleieboliger. I stedet vil man få folk til å bo kortere og rydde i køen av vanskeligstilte.