Alle i Forsand får helsegaranti

Dei 1000 innbyggjarane i Forsand skal få behandlingsgaranti, slik at dei blir opererte innan seks veker, viss dei blir sjuke.