Forsinket fjordkryssingen

Motstanderne av Høgsfjordrøret er oppbrakt over at det 40 millioner offentlige kroner er brukt til å planlegge en bro det aldri blir noe av.