Jeg synger - altså er jeg

Torhild Nødland synes den oransje energisprutende fargen matcherhenne.