- Ikke alt er like bra

Prosjektleder Arve Madland i Stavanger Eiendom er ikke i tvil om at det finnes enkelte kommunale utleieboliger, spesielt i Gamle Stavanger, som ikke er skikkelig brannsikret.