En vekker for skolen

— Vi har en løpende vurdering av sikkerheten i området. I dag er det sånn at ungene får lov til å leke i skogen under tilsyn.