Vil ha kvinnebo og strax-hus

Stavanger kommune planlegger også en rekke andre tiltak som skal gi bostedsløse et alternativ til hospits eller pensjonat: