Forskningspris fra Lyse

— Jeg har fått en del merkelige spørsmål de siste dagene, spørsmål om hvordan jeg uttalte mellomnavnet mitt og lignende.