Får ikke lavere husleie for dement ektemann

Omsorgsavdelingen i Sandnes synes situasjonen er lei, men vil ikkeredusere husleien for Mary Johnsens demente mann, som bor ibokollektiv.