Tryggere for uføretrygdede

Tidligere var belønningen liten for uføre som ville jobbe. Nye regler åpner for at flere av dem skal komme i arbeid.