Positiv til ny privat barnehage

Fiskebekkdalen får ny og privat barnehage, trolig fra august neste år. Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) i Gjesdal har enstemmig vedtatt å stille til disposisjon en tomt i området.