Snømåling to ganger

Tilsiget til kraftmagasinene er av stor betydning for kraftprisene framover. Derfor gjøres det regelmessige snømålinger i fjellene rundt de største magasinene.