Innvandrer-ungdom og fritidsaktiviteter

Hvor viktig er det at ikke-vestlig ungdom blir med i frivilligorganisasjonsarbeid? Ser man på tallene for jentene, viser det segat bare 40 prosent av ikke-vestlige jenter deltar iorganisasjonslivet mens 72 prosent av "norske" jenter gjør det.Hvorfor er det slik, og hva bør gjøres for å integrereinnvandrerungdom bedre?