Kritiserte skoler skal bli bedre

Foreldre i Sandnes er ikke fornøyd med grunnskolen. Til høsten kommer forbedringstiltakene på skolene som skal komme kritikken i møte.