Ingen vil lagre Lengauers krybbe

Julekrybben, som hver jul står i Domkirken, står nå på en lasteplan på en bil. Ronald Lengauer finner ikke herberge til den.