Havnen vil vokse, ikke flytte

Sandnes havn vil utvide med ti dekar i Indre havn. Flytting av havnen til Luravika venter havnestyret med å vurdere.