Større behov for sjukeheimsplassar

Johannes Rettedal i Pensjonistpartiet meiner det er ein skandale at 79 personar står på venteliste for å få heildøgns omsorg i ein by som Sandnes.