Spår politisk klasseskille

Aksel Solvik-Olsen (Frp) spår at omorganiseringen av det politiske styresettet i Time, vil dele de folkevalgte inn i a— og b-lag.